Menu

Algemene Voorwaarden deelname Yogalessen

Inschrijving

Door je aan te melden en in te schrijven via het inschrijfformulier ga je een overeenkomst en daarmee een betalingsverplichting aan met WelBewegen. Er wordt een plaats voor je gereserveerd in de les zoals door jou aangegeven op het inschrijfformulier.
Na inschrijving ontvang je de cursusinformatie met daarin vermeld de cursuskosten en wijze van betaling.

Betaling

Het cursusgeld dient uiterlijk 1 week vóór aanvang van de cursus te zijn voldaan. Bij latere aanmelding verzorg je de betaling direct nadat je de cursusinformatie hebt ontvangen.

Annulering

Tot een week vóór aanvang van de cursus is annulering mogelijk zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. Daarna is € 10,- annulerings– en administratiekosten verschuldigd.
Bij annulering na aanvang van de eerste les of bij tussentijdse beëindiging van een cursus kan geen restitutie van het lesgeld verleend worden.
Als een cursus niet door kan gaan wegens te weinig aanmeldingen, ontvang je hier zo spoedig mogelijk bericht over, waarna het betaalde cursusgeld volledig wordt gerestitueerd.
Als er wegens ziekte van de docent meer dan één les moet worden geannuleerd dan wordt dit vergoed of verrekend met de cursist.

Aansprakelijkheid

WelBewegen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies/diefstal ontstaan tijdens verblijf in de lesruimte of voor schade of blessures als gevolg van deelname aan de door WelBewegen georganiseerde activiteiten.
Deelname aan de lessen is geheel voor eigen risico.

Ingeschreven in de Kamer van Koophandel Noord-Nederland – 01159765