Menu

Voorwaarden deelname Yogalessen

Algemene voorwaarden


Annulering door leerling
Bij annulering na aanvang van de eerste les of bij tussentijdse beëindiging van een cursus kan geen restitutie van het lesgeld verleend worden.
Een inschrijving voor een cursus is niet overdraagbaar op een andere persoon.


Ziekte van docent

Bij ziekte van de docent ontvang je bericht via de mail. Er zal getracht worden jou tijdig te bereiken. Je kunt in dat geval gebruik maken van een vervangende Yoga videoles.
Bij langdurige ziekte wordt een vervangend docent gezocht. Indien er meer dan 2 lessen per seizoen wegens ziekte niet gegeven kunnen worden dan zullen deze worden verrekend met de lessen van het nieuwe seizoen.


Aansprakelijkheid
WelBewegen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies/diefstal ontstaan tijdens verblijf in de lesruimte of voor schade of blessures als gevolg van deelname aan de door WelBewegen georganiseerde activiteiten.
Deelname aan de lessen is geheel voor eigen risico.

 

Richtlijnen RIVM
Ieder gedraagt zich volgens de landelijk afgesproken richtlijnen van de RIVM.
Bij ziekte of ernstige verkoudheid blijf je thuis.

 

Ingeschreven in de Kamer van Koophandel Noord-Nederland – 01159765